Осветлиха агентите на ДС в четири добруджански общини

Зам.-кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев бил съдържател на явочна квартира

Размер на шрифта: a | a | a 19:25 19 февруари 2014
Автор: Пламен Николов
Агентите на Държавна сигурност сред  кметовете, техните заместници, секретарите на общински администрации  и общинските съветници в четири добруджански общини бяха обявени през последните два дни от Комисията по досиетата. Осветлени бяха сътрудниците на репресивния апарат на комунистическия режим в общините Добрич, Добричка, Балчик и Генерал Тошево. Сред агентите на ДС са бивши кметове на областния център и председатели на Общинския съвет в Добрич.
Двама бивши градоначалници на Добрич се оказаха с агентурно минало – Лъчезар Росенов и Йосиф Маринов. Техните имена са били обявявани и при предишни проверки.
Йосиф Борисов Маринов е вербуван на 16 юни 1988 г. от лейт. Йордан Минчев Петков, който го е и ръководил. Сътрудничил е на ОУ на МВР-ДС-Толбухин като агент с псевдонима Божо. В досието му са открити собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, регистрационни картони и бланки. Снет е от действащия оперативен отчет през 1990 г.
Лъчезар Росенов Георгиев е регистриран като секретен сътрудник на ДС през октомври 1988 г. с псевдоним Зенов. Работил е по линия на Управлението за научно-техническо разузнаване към Първо Главно управление. Открити са регистрационен дневник и картон на с.с. Зенов както и предложение от май 1990 г. за изключването му от апарата на УНТР и унищожаване на работното му дело.
Сегашният зам.-кмет на Добрич арх. Пламен Ганчев Петров е бил съдържател на явочна квартира. Регистриран е от оперативен работник Лъчезар Ташев на 10 март 1980 г., който го е и ръководил. Кодовото име на явочната квартира е било Липа. Открити са регистрационен дневник, картони и протокол за унищожаване на личното дело на Я.К. “Липа”.

Агентите на ДС сред общинарите в Добрич са 25

Атанас Стоянов Сърбов /общински съветник от 2000 г. до 2007 г./ е вербуван от лейт. Георги Катев Георгиев през май 1983 г. Той го е и ръководил. Атанас Сърбов е сътрудничил на ОУ на МВР-ДС-Толбухин като агент с псевдоним Вано. Открити са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител, регистрационни бланки и картони, лично дело.
Божидар Николов Шопов /общински съветник от 1995 г. до 1999 г./ е бил съдържател на явочна квартира с кодово име Резиденция. Регистриран е през май 1987 г. от оперативен работник Димитър Тодоров Димитров, който го е и ръководил. Открити са регистрационен дневник, картон и писмо с протол за унищожаване на личното дело на Я.К. “Резиденция”.
Валентин Иванов Желев /общински съветник от 1995 г. до 1997 г./ е бил щатен служител на ДС към Окръжните управления на МВР в Толбухин и Варна. Работил е като разузнавач.
Вейсел Мюслюм Мехмед /общински съветник от 1991 г. до 1994 г./ е вербуван на 11 октомври 1984 г. от ст.лейт Димитър Стефанов Цветков. Ръководен е от вербовчика си и от оперативен работник Георги Катев. Работил е за Шесто управление на ДС, 4-ти отдел, 2-ро управление при ОУ на МВР-Толбухин. Подвизавал се е с псевдонима Валтер. Комисията е открила собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, ръкописни агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, регистрационни бланки и картони, лично и работно дело.
Веселин Петров Сидеров /общински съветник от 2003 г. до 2007 г./ е вербуван през март 1984 г. от лейт. Валентин Иванов Желев, който го е и ръководил. Веселин Сидеров е работил като агент с псевдоним Мартин за отделение 02 по линия на Второ Главно управление към ОУ на МВР-ДС-Толбухин. Налични са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител, регистрационни бланки и картони, лично и работно дело.
Георги Михайлов Георгиев /общински народен съветник до 1990 г./ в продължение на 14 години е бил съдържател на явочна квартира, обазначета като “Пирин”. Вербуван е още през 1984 г. от оперативен работник Мирчо Д. Стефанов. Я.К. Пирин е работила в услуга на ОУ на МВР-ДС Толбухин по линия на управление Второ. Открити са регистрационен дневник, картони и протокол от март 1990 г. с предложение за унищожаване на документите свързани с Я.К. “Пирин”.
Господинка Йорданова Димова /общински народен съветник до 1990 г./ е  била съдържател на явочна квартира по линия на Шесто управление към ОУ на МВР-ДС – Толбухин. Квартирата е била с кодово име “Струма”. Господинка Димова е вербувана от оперативен работник Желязко Господинов през март 1978 г. Открити са регистрационен дневник, картони и писмо с протокол за унищожаване на делото на Я.к. “Струма”.
Димитър Варсамов Касабов /общински съветник от 1991 г. до 1995 г./ е бил агент на ДС по линия на Икономическо направление с псевдоним Ангелов. Вербуван е през юни 1983 г. от подп. Христо Ботев Даскалов, който го е ръководил. Установени са документи от вербовчика и ръководителя, регистрационни картони и дневник, лично дело.
Бившият председател на Общинския съвет Димо Димитров Иванов е бил нещатен служител на ДС при ОУ на МВР – Толбухин. Привлечен е със заповед от юли 1987 г. и се води на отчет от подп. М. Василев. Димо Иванов бе общински съветник в местния парламент на Добрич в продължение на 12 години – от 1991 г. до 2003 г.
Иван Демирев Демирев /общински народен съветник до 1990 г./ е бил съдържател на явочна квартира с кодово име “Бор”. Вербуван е от кап. Христо Василев Петров на 17 септември 1957 г., обслужвал е Четвърто, Пето и Осмо отделение на ДС. Открити са регистрационен дневник, картон и предложение за унищожаване на работното дело.
Иван Панайотов Иванов /общински народен съветник до 1990 г./ е бил съдържател на явочна квартира “Мираж”, която е обслужвала ОУ на МВР-ДС-Толбухин по линия на Второ управление. Открити са регистрационен дневник, картон и предложение за унищожаване делото на Я.К. “Мираж”.
Иван Харалампиев Аврамов /зам.-кмет на Добрич от ноември 1991 г. до юни 1992 г./ е агент на Шесто управление на ДС в градовете Варна, Плевен и Толбухин. Сътрудничил е 15 години на репресивните комунистически служби. Подвизавал се е с псевдонима Еленков. Вербуван е през юни 1975 г. от ст.лейт. Велико Маринов, който го е ръководил заедно с оперативните работници Боян Бохоров и Стоян Иванов. Комисията е открила собственоръчна написана и подписана декларация за сътрудничество, лично дело, регистрационни бланки, картони и дневник, предложение за унищожаване на работно дело.
Костадин Великов Костадинов – общински съветник в последните два мандата е бил регистриран от оперативен работник Явор Желев през септември 1978 г. като доверено лице към ОУ на МВР-ДС – Толбухин. Комисията е открила само един картон.
Неджати Якубов Алиев – общински съветник от 2003 г. до 2011 г. е бил агент на ДС с псевдонима Аян. Вербуван е през декември 1981 г. от ст.лейт. Огнян Иванов Николов, който го е и ръководил заедно с подп. Д. Русев. Неджати Якубов е сътрудничил на ОУ на МВР-Толбухин – ДС. Установени са документи от ръководилите го щатни сътрудници, регистрационни бланка, дневник и картон, протокол и предложение за унищожаване на личното и работното дело на “Аян”.
Пенчо Стефанов Бояджиев – бивш секретар на Община Добрич от 1 ноември 1991 г. до 10 април 1993 г. е бил агент на ОУ на МВР-ДС – Толбухин по линия на Второ главно управление. Вербуван е през декември 1983 г. от ст.лейт. Лъчезар Иванов Ташев, който го е и ръководил. Подвизавал се е с псевдонима Иванов. Комисията е открила собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител, лично дело, регистрационен дневник, бланка и картони.
Петър Апостолов Христов /общински народен съветник до 1990 г./ е бил информатор на Държавна сигурност в Балчик. Вербуван е на 2 октомври 1947 г. Псевдонимът му е Креда. Открити са картон и предложение на унищожаване на лично дело. Снет е от действащия оперативен отчет през 1953 г. През 1982 г. ДС отново се сеща за него и го привлича като нещатен служител със заповед на майор Й. Димитров.
Репет Изетов Измаилов /общински съветник от 1991 г. до 1995 г./ е бил агент на ДС с псевдонима Благой. Вербуван е през октомври 1977 г. от кап. Мирчо Добрев Стефанов. Работил е за ОУ на МВР-ДС – Толбухин по линия на Второ управление. Открити са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, дневник картони, предложение за унищожаване на лично и работно дело.
Росен Денков Баръмов /общински съветник от 1991 г. до 1995 г./ е бил агент на ДС с псевдонима Смирнов. Работил е за ОУ на МВР-Толбухин-ДС. Открити са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, дневник и картони, лично дело.
Народният представител Румен Иванов Иванов отново е включен в списъка с агенти в качеството му на бивш председател на Общинския съвет в Добрич. Той е бил щатен служител на ДС при ОУ на МВР – Толбухин. Назначен е през септември 1987 г. като разузнавач във Второ отделение, след това е преназначен като контраразузнавач по турска линия, а от февруари 1989 г. е в контраразузнавателното отделение на МВР-Толбухин.
                        Следва

реклама
реклама
реклама
Факелно шествие под наслов... Красимир Кирилов е новият... Йордан Йорданов: Добруджанци,... Една партия е извършила три... Двама новоизбрани депутати се... БСП: Изпълнихме задачата си –... БСП е първа политическа сила в... Санирането не само да продължи,... В основата на всяка политика... ДПС използва деца в... Обединените патриоти ще... Не поредна реформа, а... Стотици жители на... Ние можем и повече няма да... Десислава Танева: В Добруджа... ПП ГЕРБ: Трябва преформатиране... ГЕРБ е за реални, ясни и... Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов... Бързото довършване на АМ... Патриотите влизат обединени в... ГЕРБ предлага реални решения... Шестима кандидати за народни... Подготовката за... Патриоти от Добрич присъстваха... Приеха декларация против... Декларация на местния... Ивайло Калфин: Необходимо е да... Две подвижни избирателни... Цецка Цачева ще спре... Кметът на Добрич посрещна...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.