Нова глоба от 100 000 лв. е наложена на Община Добрич

Размер на шрифта: a | a | a 19:12 12 ноември 2017
Автор: ДТ
Като удар под кръста и саботаж на капиталовата програма на града, определи наложените финансови санкции председателят на Общинския съвет Иво Пенчев
Мирослав Балчев
Поредна глоба за нередности по изпълнението на европейски проекти е наложена на Община Добрич, съобщи при отчета си за двете години управление кметът Йордан Йорданов. Този път сумата е в размер на 100 000 лв. и е заради изпълнения от предходния кметски екип проект за ремонт на центъра. Писмото от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което се съобщава за новата санкция, е получено в местната администрация на 9 ноември. В него се посочва, че в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ е регистриран сигнал за нередност във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция на бул. 25 – септември – пешеходна зона“. Управляващият орган счита, че констатираните недостатъци поставят под съмнение както качеството на извършените строително-ремонтни дейности, така и ефикасността и ефективността на направената инвестиция като цяло. Съгласно действащото законодателство се предвижда възможност да бъде определяна корекция в размер на 100 на сто от сумата на допустимите разходи, поискани от бенефициента по договора за  безвъзмездна финансова помощ. Отделно от това е дадена възможност за оперативна преценка на УО за намаляване на този размер: „Корекцията може да бъде намалена на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по – висок размер“.  Поради тази причина УО, счита, че тежестта на нарушението не оправдава финансова корекция в размер на 100 на сто от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, тъй като „същата би била прекомерно завишена спрямо допуснатото нарушение“. Поради тези съображения размера на корекцията, който се предлага е 2% от сумата на допустимите разходи. Община Добрич разполага с двуседмичен срок, в който да направи бележки и възражения по констатациите и предвидената финансова санкция, включително и да представи писмени доказателства. От своя страна Община Добрич е изпратила писмо до районния прокурор с искане да се извърши проверка, която да установи има ли данни за извършено престъпление по повод изпълнението на дейностите по ремонта на пешеходната зона.
Зам.-кметът с ресор „Финанси и общинска собственост” Елка Димова представи пред присъстващите на отчета добричлии данни за финансовото състояние на Общината. Тя припомни, че към момента Община Балчик дължи 1 200 000 лв. за отчисленията по Закона за управление на отпадъците за цялото количество отпадък, което крайморската община депонира в Стожер. Получаваме много обещания за погасяване на средствата, но резултат няма. Поради тази причина сега сме в процес на принудително събиране на тези задължения към нас, колкото и да не  желаехме да се стига до тук, коментира Димова. Нямахме обаче избор, защото тези пари ги плащаме всеки месец и след като те не постъпват от община Балчик, оставаме без паричен ресурс за работа в града. Елка Димова припомни и за друг сериозен финансов разход, който вече е заплатен. Той е свързан с дело с кооперация „Наркооп Възход”. Това са ползвателите на т.нар. коопчета на пл. „Свобода”. Делата се водят над 7 години. ВАС реши, че общината дължи на „Наркооп Възход” 600 000 лв. – недължимо платени от тях средства за ползването на това място. Общината очаква да получава от там една нормална пазарна наемна цена, но съдът и неговите вещи лица прецениха, че цената трябва да бъде значително по-ниска и общината трябва да върне събраните през годините приходи. Вече сме платили сумите и тепърва ще разглеждаме казуса, обясни Димова. Зам.-кметът даде подробен разчет и за наложената финансова корекция от Оперативна програма „Околна среда”, която е в размер на 4 298 335 лв. Към ноември са погасени  2 800 000 лв. от тази корекция. Платихме тези средства със заеми, тъй като няма друг начин, каза Димова и припомни, че Министерство на финансите е удържало от субсидията за общината 1 105 000 лв. Те удържаха тези средства и след като не получаваме субсидия, няма как да си изпълним разходната част от бюджета. Затова на последната сесия на Общинския съвет бе взето решение да се изтегли заем, с който да запълним тази дупка в бюджета. Този заем ще бъде краткосрочен и през 2018 г. ни чака ново затягане на коланите, за да можем да го погасим. Така поне ще го погасим равномерно на едни разумни месечни вноски, а не наведнъж, както ни бе удържана сумата, подчерта финансовият зам.-кмет. 
Въпросът за наложените на общината санкции относно изпълнението на европейски проекти в размер на над 4,3 млн.лв. е на много фронтове, включително и на ниво правителство, коментира въпроса председателят на Общинския съвет Иво Пенчев. Такива корекции има и към община Габрово в размер на 8 млн.лв. и към Сливен за 4 150 000 лв. Не можем да търсим тенденциозност към нашата община от страна на правителстгвото. В момента сме в съдебен процес. Мина първото заседание и имаме основание да мислим, че казусът е решим в наша полза, защото ние не сме направили нищо погрешно и нищо, което да е в ущърб или да е в противоречие със законовите разпоредби и изисквания, коментира Пенчев. Той бе категоричен, че има всички основания да смятаме, че съдебният процес, който в момента се води срещу тази корекция, ще бъде в наша полза. Пенчев определи финансовата корекция като  удар под кръста и саботаж на капиталовата програма на града. 
Средствата за асфалтиране на улиците и тротоарите в Добрич ще бъдат акцент в Бъджет 2018 г., обяви кметът Йордан Йорданов. Досега за тези дейности са заделяни по около 700 000 лв. на година. През 2018 г. се планира сумата да бъде увеличена драстично до 2 млн.лв. Кметският екип знае за проблемите с дупките по пътищата. 90% от тях са на ВиК, припомни кметът. Предвижда се провеждането на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по този въпрос. 
Има нови правила в наредбата за управление на общинските жилища. За първи път вече има възможност за отпадане от окончателния списък на правоимащите лица за жилищно настаняване, заяви в отчета си зам.-кметът Елка Димова. Оттук-нататък тези лица са длъжни ежегодно да представят декларация за липса на промяна в обстоятелствата. Заварихме списък с над 700 имена, които от първия момент, в който са започнати да се събират такива декларации, никой не е отпадал. Настанявани са граждани в жилища, списъкът е допълван, но никой никога не е отписван. Крайно време е това да се промени, бе категорична Димова. Тя припомни още, че вече е намален периода, в който един наемател може да запази общинското си жилище при отсъствие от общината или страната. Досега той бе 12 месеца, а сега е 6 месеца. Наемните договори за общинските жилища ще бъдат прекратявани при три неплатени месечни сметки за ел.енергия и вода. Заварихме ситуация с неплатени 24 и 30 месечни сметки за вода, припомни още за неуредиците финансовият зам.-кмет. 

Активните общности трябва сами да поемат отговорност за своите места

Територията може да се поддържа с разхищение на много пари, ако ги имаш. В случай, че те липсват, тя може да се поддържа само със задружни усилия, заяви при отчета зам.-кметът арх. Боян Коларов. Трябва да има отговорни и активни общности, които сами да поемат отговорност за своите места, а ние да им осигурим административно съдействие. 
Преди по-малко от 5 години казахме че променяме центъра. Защо го променихме, всъщност променихме ли го и изглежда ли той по различен начин, попита арх. Коларов. Това беше един ясен пример как администрацията върши неестествени неща, защото не ги прави със съгласието на гражданите, а  просто, за да похарчи едни пари. Интересното е, че същата администрация в почти същия момент, но заедно с гражданите много ясно подкрепена от тях направи и друг ремонт – на градския парк. Паркът се подържа много ативно и изглежда много добре, защото гражданите го чувстват като свой. А центърът по-хубав няма да стане. Когато гражданите участват активно в нещо, после активно и го подържат и го чувстват като нещо свое, коментира зам.-кметът. 
Арх. Боян Коларов припомни за групата американски доброволци, които извършха ремонт на прилежащите към читалището в Рилци площи и финансираха изграждането на детска площадка там. Те дойдоха от Америка лично да боядисват и да шкурят оградата на читалището. За времето през което работиха обаче, нито един гражданин на Добрич не отиде да им помогне. Това е нещото, което се опитваме да променим. Убеден съм че Добрич е най-добрият град за живеене, но тепърва трябва да го постигнем, обобщи зам.-кметът. 
На въпрос на жител на квартал „Игликите”, кога в райна ще бъде извършено благоустрояване, тъй като такова не е правено от построяването му през 1974 г., арх. Коларов се заинтересува, защо жителите не са питали затова досега предходните управляващи. Защо след като там не е правено нищо от 1974 г. очаквате това от кмета през 2017 г. Тези неща могат да се случат тогава когато в тези места се появят отговорни градски общности, които заявят своето желание и покажат истинска активност. Тогава общината ще им помогне всячески. Но общината не разполага със свободни пари, които да харчи. Никога не е разполагала и никоя община по света не разполага с подобен ресурс, коментира арх. Коларов и подчерта, че дори и община Ню Йорк не разполага със свободни пари и разчита на своите граждани да се грижат за тези места. 

Зелена вълна и „Синя зона”

Движението по ул. „Отец Паиси” е изключително натоварено и се търсят решения за справяне с проблема, отговори на питане кметът Йордан Йорданов. Сред разглежданите варианти има и едно кардинално решение - да се премахне кръговото кръстовище в района на Стоматологията. През пролетта се предвижда да се разшири тротоара до училище „Христо Смирненски”. Той може да се намали, тъй като в момента е по-голям от стандартите и там ще се направи място за паркиране под ъгъл, като по този начин ще се събират повече автомобили. Предвижда се и ремонтиране на паркинга на пазара, където да се измести Синята зона, обясни кметът. 
Относно създаването на зелена вълна по главните пътища на Добрич, директорът на Общинско предприятие „Комуналстрой” Борислав Борисов посочи, че са се свързали с оторизинари специалисти по въпроса. Нещата обаче не могат да се случат само с разместване на времетраенето на светофарите. Иска се лиценз, оторизирани специалисти от Министерство на транспорта. Вече се свързахме с тях и предвиждаме пускането на пилотен проект по един булевард, за да се види какви ще бъдат резултатите. Очакванията са работата да започне в рамките на следващата година, уточни Борисов. 
Относно светофарните уредби в града, кметът даде уверение, че се мисли и по въпроса за монтиране на звукова сигнализация, което ще бъде в помощ на незрящите в Добрич. 

Мнозинството в Общинския съвет подкрепя кмета

Нуждите на нашия град са огромни, но капиталовата програма е ограничена. Най-важна обаче е посоката, в която сме избрали да вървим, заяви при отчета си председателят на Общинския съвет Иво Пенчев. Създадохме условия за комфорт на общинската администрация като подкрепяхме и нейните управленски решения, разбира се, с изключение на тези, които не бяха от полза за местната общност. Позволихме на администрацията и кмета някои експерименти, които можем да наречем и нов подход. Трябват по-големи усилия по подръжката на общинската инфраструктура. Мнозинството в Общинския съвет подкрепя кмета. Няма конфронтации между нас и кметската администрация. Позволяваме на кмета да бъдат наложени новите похвати, обобщи председателят на Общинския съвет. 
През изминалия период от 2 години са проведени 27 заседания на местния парламент, като две от тях са извънредни. Проведени са и две тържествени сесии. Съветниците са разгледали 548 докладни, като неприетите са 15 или 2,6 % от всички внесени. Областният управител е върнал за ново разглеждане 6 решения. Средно присъствалите на една сесия общински съветници са били 38.

реклама
реклама
реклама
390 бяха участниците в Маратона... Представиха... Отбор на СУ „Св. Св. Кирил и... Определиха таксите за ползване... Стартира проект „The Spot 2” Четири проекта в Добрич... Одобриха Регионалната... Състави от Китай, Малайзия ,... Ученици и учители от ЦСОП „Д-р... Депото до Стожер посетиха... Четящите в Дом-паметник "Й.... Камерният оркестър с концерт... Деца от Добрич представят... „Деца обучават деца” –... Училище „Димитър Талев”... Народният представител Йордан... РЗИ се включва в проявите за... Художници от Румъния гостуват... Трето издание на читателско... Творби на Дора Габе прозвучаха... Частните охранителни фирми ще... В Деня на книгата Тихомир Иванов представя... Фотодокументална изложба „В... Любители на книгите и деца от... Младежи представят спектакъла... В Добрич се проведе финал на... Читалище „Йордан Йовков”:... Стотици деца се докоснаха до... Водоноски снабдяваха...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.