Изпратиха писмените предложения от Добрич по концепцията на Закон за социалните услуги

Размер на шрифта: a | a | a 18:18 09 юли 2018
Автор: ДТ
Три писмени предложения са постъпили в Областна администрация във връзка с общественото обсъждане на проекта за концепция на Закон за социалните услуги. 
От Областния съвет на БЧК предлагат към групата рискове, в резултат на въздействието на външна среда, при които хората се нуждаят от подкрепа, да бъде добавено към текста „включително бедствия, аварии и кризи“. БЧК предлага също Законът за социалните услуги да регламентира „режим за спешна и временна помощ при непредвидими обстоятелства“, както и пакетът от социални услуги при бедствие да бъде лимитиран. 
Координатори за Добричка област по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ са направили няколко конкретни предложения. Едно от тях е в закона да се регламентират основни и специфични критерии за определяне на ниво/скала на потребностите от грижа/подкрепа за всеки потребител на социални услуги, с оглед прилагането на индивидуален подход по отношение на финансирането на мерките за подкрепа, спрямо степента на зависимост  от грижа от различни специалисти. Според координаторите по проекта са нужни законодателни мерки, с които да се регламентира диференцираното финансиране на социалните услуги, най-вече за деца и хора с увреждания, на база установените и документирани различни нива на потребности за всеки потребител, което изисква и различен по размер финансов ресурс за удовлетворяването им. Регламентация на законово ниво е нужна и за статута, управлението, източниците на финансиране и комплекса от подкрепящи дейности при предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги. Друго предложение е да се разработи и утвърди национална програма за информиране и публичност по социално значими проблеми на деца/лица с увреждания, стари хора, и жертви на насилие и трафик, с цел  повишаване на информираността и разбирането за необходимостта от обществена подкрепа и закрила на тези хора, както и реализиране на системни и целенасочени мерки за промяна на негативните нагласи и неглижирането към тези целеви групи. Да се разработи законов механизъм за определяне на отговорни институции и устойчиво финансиране за осигуряване на минимален пакет от задължителни обучения на служителите в социалните услуги, както и целенасочени мерки за  системно проучване сред персонала за необходимостта от конкретни обучения и методическа подкрепа, което да служи като основа за планиране на тематичните направления за бъдещи обучения за деца/лица с увреждания, с цел повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги. Да се регламентира на законово ниво национална програма за мониторинг и оценка в социални услуги, с цел оценка на качеството,  въздействието и дефицитите при предоставяне на комплексни услуги за различните рискови групи, предлагат още координаторите по проекта. Те искат и минимален пакет от социални услуги, финансирани от държавата на общинско и областно ниво, които да извършват и мобилна работа, с цел осигуряване на адекватна и навременна комплексна подкрепа от различни специалисти на деца и хора в риск.
Третото предложение е от ръководителя на екип деинституционализация във Фондация „Лумос“ – България, офис Добрич Снежана Ванкова. Тя изразява мнение по начините на финансиране на социалните услуги, като заявява подкрепа за заложеното в проекта регламентиране по  нов начин на финансирането от държавния бюджет в зависимост от типа на социалните услуги, и изразява становище, че е важно предвиждането в новата нормативна уредба за определени услуги да се заложи изискване за „определяне на базови и съответни допълващи стандарти в зависимост от специфичната целева група или потребност, която се посреща (като например базов стандарт за дете с увреждане в резидентна грижа и допълващ стандарт към него, ако детето е зависимо от постоянна грижа)“. 
Областният управител Кр. Кирилов изпрати в срок до Министерството на труда и социалната политика постъпилите предложения и мнения, за да бъдат взети под внимание при изготвянето на новия нормативен акт.
реклама
реклама
реклама
Златни страници на българската... Поезия във вените на Добрич Отбелязваме 140 години от... Над 59 000 лв. е бюджетът на... Започна подмяната на парапета... Още двама лекари ще получат... Лавандулата – с ниски добиви,... 527 проекта са подадени за... Индийски студенти получиха... Организират национален... Отчитат 380 процента ръст от... Товарни автомобили няма да... Покланяме се пред делото на... Община Добрич ще актуализира... Областният управител участва в... По проект правят поне осем... Американски доброволци... Португалски университетски... Книгата „100 артефакта от... Отново добричлийка спечели... Листовки със „зелени идеи”... Окръжният съд призна глоба,... Младежи от Добрич и други... Картини от храни и хвърчила... Шест чуждестранни състава и... „Пътищата на лятото”... Добричката болница търси... Деца приготвиха сладолед за... Представиха възможности за... Замърсени води в плувни...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.