Отпускат европари за обучения и социално предприемачество

Размер на шрифта: a | a | a 18:15 22 август 2017
Автор: ДТ
Две нови процедури за спицифични обучения и развитие на социалното предприемачество предстои да стартират по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 
Евросубсидии в общ размер 10 млн. лв. са предвидени за обучения на кадри според конкретните нужди на работодателя. Процедурата “Специфични обучения” вече е отворена за кандидатстване, като крайният срок за подаване на проекти е 31 октомври 2017 г. Операцията дава възможност на работодателите да осигурят специфично продължаващо обучение на служителите си или да наемат безработни, които да бъдат обучени в конкретни знания, нужни за работа в компанията. По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки, средни или големи предприятия, които са в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и информационните и комуникационни технологии и в преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Партньорствата са допустими, но не задължителни. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева. По Компонент 1 безвъзмездната помощ за големи предприятия не може да надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, за средни – 60%, а за малки и микро- - 70%. Размерът на помощта може да бъде увеличен (но не повече от максималните 70%) с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или в неравностойно положение. По Компонент 2 е определен размер на съфинансиране в зависимост от категорията на предприятието кандидат: за микро- и малки фирми – 10%, за средни – 20%, за големи – 30%. Процедурата ще финансира включване на неактивни/безработни в специфични за конкретното работно място обучения. Под "специфично обучение" се има предвид подготовка, осигуряваща квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование, се уточнява в документацията за кандидатстване. Ще се финансират също специализирани чуждоезикови обучения, както и обучения за конкретното работно място на заети лица. Формите на обучение са дистанционна, присъствена, смесена. Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3000 лв. Обучението следва да завърши с документ, който удостоверява успешното преминаване на курса. Според условията на тази схема работещите на граждански договор няма да се смятат за заети в предприятията кандидати. След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта. За този период от време ще се финансират разходите за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица. Проектите ще преминат през оценка на административното съответствие и допустимостта, както и през техническа и финансова оценка. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31 декември 2019 г. Крайните цели и по двата компонента са в обученията да бъдат включени 2000 безработни и неактивни на възраст до 29 години, от които 1000 да получат квалификация до четири седмици след приключване на дейностите по проекта. Предвижда се също да бъдат обучени 1000 заети, от които 900 да придобият квалификация.

Нова процедура подкрепя социалното включване на уязвими групи
 
Другата новоотворена процедура по ОПРЧР е "Развитие на социалното предприемачество". Процедурата е с бюджет от 15 млн. лева и цели да улесни достъпа до заетост и социалното включване на уязвими групи - хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, социално изключени лица. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният - 391 166 лв., като не се изисква съфинансиране. Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври т.г.
Сред допустимите кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, общини и райони, доставчици на социални услуги, неправителствени организации. Партньори пък могат да бъдат обучителни институции и организации, общини и райони, доставчици на социални услуги, неправителствени организации. Партньорствата не са задължителни, но ако все пак са създадени, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Проектните предложения трябва да включват комбинация от някои от допустимите дейности: 
- Психологическо подпомагане и мотивиране на хора от уязвимите групи за включване в заетост, например техники за справяне със стреса, придобиване на умения за успешно справяне на работното място, професионална квалификация.
- Социална и професионална интеграция, например  развитие на умения за общуване и работа в група, придружаване и подкрепа в процеса на обучение или по време на работа, организиране на свободното време, професионално ориентиране, съдействие за намиране на подходяща работа.
- Професионално обучение, по чужди езици, дигитална компетентност, обществени и граждански компетентности.
- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети 
- Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие или с адаптиране на работното място за лица с увреждания, извършване на ремонт и строителни работи
- Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения на заетите в социалните предприятия. Обученията могат да в сферите "Търговия на едро и дребно", "Маркетинг и реклама", "Финанси, банково и застрахователно дело", "Счетоводство и данъчно облагане", "Администрация и управление", "Секретарски и административни офис дейности", "Трудов живот".
- Подкрепа за осигуряване на заетост по трудово правоотношение за период до 12 месеца на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, неактивни и безработни лица.
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
Документите за кандидатстване се подават само по електронен път. Проектите ще преминат през оценка на административното съответствие и допустимостта и през техническа и финансова оценка. Според поставените цели по тази процедура трябва да получат подкрепа 70 кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика и 480 неактивни или безработни. 35 от фирмите трябва да са продължили дейността си 6 месеца след приключване на процедурата, а 240 неактивни или безработни участници трябва да останат на работа. Крайният срок за изпълнение на дейностите е до края на 2019 г.

реклама
реклама
реклама
Прогнозират добро качество на... Хлебният баланс на страната е... Електроразпределение Север... Отчитат спад на нощувките и... Близо 1 500 жители на областта са... Отчитат спад в броя на жертвите... Изключително успешно лято... Блексирама получи... Медицинските грижи в градините... Пациенти са подали 182 сигнала... Има подобрение на мерките... Aгенцията за закрила на детето... Провеждат седмица на... НАП подхваща 50 000 земеделци Над 5,2 милиона туристи са... 12 дни по Коледа и още 3 ваканции... Африканската чума може да... Над 35,639 млн. лева са изплатени... Държавното хранилище за ценни... Националното бюро за правна... Стартира проект свързан с... Екоминистерството осигурява... Над 5,2 млн. са чуждите туристи у... Запознаха над 1200 продължително... Изплащат над 8,5 милиона лева на... Хората от ВВС дават всичко от... Подготвят новата Национална... Ветеринари плашат с протест... Недостигат 250 огнеборци Отчитат ръст на оборотите по...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.