Близо 12000 търсещи работа се включиха в срещите за активиране

Размер на шрифта: a | a | a 18:42 30 юли 2018
Автор: ДТ
Близо 12000 безработни и търсещи работа от различни възрасти се включиха в 819 специализирани срещи за активиране, организирани от местните структури на Агенцията по заетостта в цялата страна през първото полугодие на 2018 г. Бюрата по труда работиха целенасочено най-вече с хора от уязвимите групи на пазара на труда – продължително безработни, неактивни, младежи до 29 години и безработни над 50 години. Акцент в срещите бе запознаването с възможностите за започване на работа, преквалификация или обучение, както и мотивацията като движеща сила за постигане на цели, свързани с професионалната реализация.
На 271 срещи за активиране експерти и специалисти от отдел „Посреднически услуги”, ромски медиатори, кейс-мениджъри и психолози от бюрата по труда в страната посрещнаха близо 5600 участници в предпенсионна възраст, представители на ромската общност, както и неактивни младежи, за да ги информират за възможностите за включване на пазара на труда. Основните акценти на информационните събития бяха свързани с конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Целта бе мотивирането на безработните за регистрация в бюрото по труда, както и насърчаването им за включване в различни форми на обучение и заетост. За целта участниците в срещите бяха запознати с реда и условията за регистрация, услугите, предлагани от Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения, възможностите за включване в обучения за квалификация и преквалификация. Представени бяха и активните към момента програми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/, както и националните програми, проекти и мерки за заетост. Експертите запознаха присъстващите с проектите „Готови за работа” и „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” на ОПРЧР, насочени към развитието и професионалната реализация на младежите и хората в трудоспособна възраст с основно и по-ниско образование. Нагледно бе демонстрирана работата с официалния сайт на Агенцията по заетостта и как да се използват информационните канали за актуалните свободни работни места на пазара на труда. Интерес предизвикаха курсовете за обучения по избрана професия или специалност, провеждани от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, както и възможността участниците да надградят уменията си за търсене на работа, ползвайки услугата „Ателие за търсене на работа”. Представена бе дейността на EURES мрежата за професионална мобилност в ЕС като възможност за безопасно търсене на работа в чужбина. Фокусът на кариерните консултанти и психолозите в срещите за активиране бе преодоляване на апатията и откриване на нова перспектива пред професионалните и житейските цели на участниците. В този контекст те обърнаха внимание на стратегиите за търсене на работа, насочени към преоткриване на потребностите и поставяне на изпълними и реалистични цели.
345 от срещите на бюрата по труда в страната през първото полугодие бяха насочени към продължително безработните – с регистрация в бюрата по труда повече от 12 месеца. Специалистите работиха с повече от 4000 неактивни и обезкуражени да си търсят работа хора. Целта бе привличането и мотивирането на участниците за регистрация в бюрото по труда и насърчаването им за включване в обучение и/или заетост. Тази подкрепа бе насочена към създаване на активно поведение на пазара на труда и подобряване пригодността за заетост. Посоката бе заложена още в поставените за периода теми на информационните събития: „Повече знания и умения, по-сигурни на пазара на труда”, „Мотивация за търсене на подходящото работно място”, „Запознаване с правата и задълженията на търсещия работа”, „Изграждане на личен професионален проект за успешна реализация на пазара на труда”, „Работодателят – изисквания и очаквания”, „Уверен стил на поведение по време на интервю за работа” и др. Експертите от бюрата по труда обърнаха особено внимание върху реализацията на проект „Работа” и представиха на участниците в срещите предимствата на новия инструмент „Споразумение за интеграция в заетост”. Той се реализира като една комплексна услуга, съвместно с подкрепата на други институции, и цели по-бързото включване на пазара на труда. Акцент бе поставен и върху услугата „Ателие за търсене на работа” като възможност за подобряване на уменията за представяне пред работодател и създаване на активна нагласа за търсене на работа.
Срещите за активиране през първото полугодие на 2018 г. се фокусираха и върху младежи до 29 години. В 155 събития се включиха близо 1500 младежи, за да се запознаят с услугите на Агенцията по заетостта. Експертите представиха приоритетно възможностите за реализация по проектите в процес на изпълнение, насочени към тази възрастова група – „Нова възможност за младежка заетост”, „Обучение и заетост на младите хора”, „Готови за работа”, „Родители в заетост” на ОПРЧР. Младежите бяха консултирани и за възможностите за насочване към подходящи насърчителни мерки и национални програми за заетост и обучение. 
В непосредствени дискусии съвместно с участниците бяха обсъдени изискванията на работодателите към уменията и образованието на кандидатстващите за работа и спецификата на предлаганите работни места за периода. Мотивирането за активно поведение на пазара на труда бе един от основните акценти по време на срещите и с тази възрастова група. Експертите обърнаха внимание на възможностите за квалификация и преквалификация в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” и EURES мрежата за европейска мобилност.
Работата по активиране на безработните бе насочена и към хората над 50 години. На 48 информационни срещи, проведени в страната, експертите запознаха повече от 700 представители на възрастовата група с източниците на информация за свободни работни места и ги мотивираха за активно поведение на пазара на труда. Фокусът бе поставен върху подходи и методи за повишаване увереността при търсене на работа на хората в предпенсионна възраст и изграждането на поведенчески план. Представен бе проект „Обучение на възрастни преминали курсове по ограмотяване” за хората с по-ниско образователно ниво, както и други подходящи за възрастовата група програми, мерки и проекти в процес на изпълнение. Експертите от бюрата по труда в страната опресниха познанията на безработните за правата и задълженията на търсещите работа, а психолозите организираха групово и индивидуално психологическо консултиране в зависимост от профила на включилите се в срещите.

реклама
реклама
реклама
Над 280 кг. негодни храни са... Започват теренните проверки на... Консумираме все повече... 60% от учениците са жертва на... Приеха програма за дейността... МВР обяснява с листовки на... БАБХ разреши провеждането на... Предоставят минерална вода от... Одобриха 92 проекта за 83 млн. лв.... Отчитат над 6 на сто ръст в... Над 62 000 са безработните с... Заделят 230 млн. лв. за... "Доброволната" битка на НАП с... На морето ни обслужват чужденци Бюрата по труда предлагат... Стартира второто проучване за... Държавата дискриминира... Изпитите след седми клас... Правилата за прием на... Близо 8 000 безработни се... Планират разработването на... Дискутираха СПА маршрутите в... Откриха специализирана... Гражданите могат да... Земеделският министър забрани... Подготвят електронно... 4591 зрелостници ще се явят на... Подкрепят предприемачите с... Очакват над 5,5 милиона... Ограда от четири реда бодлива...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.